Tony_Tomas

Vi är mäklare, helt oberoende och fristående från alla banker och finansinstitut som finns på marknaden. Vi vänder oss mot privat personer, företag, eller kanske du söker riskkapital, en affärsängel, eller privata investerare!

Vi jobbar enbart med väletablerade och seriösa partners. Våra samarbetspartner är idag de existerande bankerna, med inriktning mot mer nischade och specialiserade kreditgivare. För övrigt använder vi oss av de aktörer som finns på marknaden vad avser kapitalanskaffning, offentliga finansiärer, eller olika sammanslutningar av riskkapitalister.

Som fristående oberoende bank & kreditmäklare hjälper vi gärna till och stödjer dig i nödvändiga förändringar! Vår verksamhet är registrerad hos Finansinspektionen, med stöd av 2:a paragrafen lagen 1966:1006 om viss finansiell verksamhet.

Vårt arbetsområdet är hela Sverige. Vi är experter med lång erfarenhet från den finansiella marknaden och jobbar med innovativa och  revolverande finansieringslösningar speciellt anpassade för varje kunds behov.