Vi hjälper dig vid nystart av företag och därtill hörande finansiering, förvärv av aktier eller inkråm samt generationsskiften. Traditionell bankfinansiering så som rörelsekapital, investeringslån, factoring, fakturaköp, fakturabelåning, orderfinansiering, leasing, avbetalning, alternativt sådd eller riskkapital. Vi ser ditt företagande som en helhet och har därför valt att komplettera vår portfölj med tjänster/produkter så som reskontrahantering, scoring/rating, säkra betalningar över nätet med möjligheter till finansiering och snabbare betalt för dina sålda varor, samt inkasso och andra närliggande administrativa lösningar.

Att söka krediter är så mycket mer än att upprätta en budget och prata med banken, ni som företagare och finansiärer måste känna en trygghet i det underlag som ligger till grund för beslutet. Därför säkerställer vi alla detaljer då ni kommer till oss, och vi ser till att allt hamnar på rätt plats inkluderande budget, prognoser, finansierings, och bransch analyser, nyckeltalsberäkningar, nödvändiga juridiska dokument. Vi sammanställer allt material till en kreditförfrågan som du därefter kan använda som ett verktyg i din framtida drift av bolaget.

Ackord, förhandling med fordringsägare, refinansiering vid insolvens, omstrukturering av verksamhet för omstart är några andra tjänster som vi gärna berättar mer om vid ett personligt möte.

Alla som vänder sig till oss erbjuds en timmes gratis rådgivning, om vi kommer fram till att vi kan hjälpa dig så får du en offert av oss, där det tydligt framgår vad vi kommit överens om. Vi strävar efter ett klart definierat uppdrag med fasta priser.

 

 

”EVERYTHING EXTRA ORDINARY COMES AS STANDARD”