• EGP, Eftergiftsprogram, är vårt eget framarbetade program för sanering av din privatekonomi, det går till på samma sätt som en skuldsanering via Kronofogden. Skillnaden är att vårt program är en frivillig överenskommelse med samtliga fordringsägare, dock med garantier om att ingen av fordringsägarna får mer än någon annan.

Hur går det till?

Först och främst tillskriver vi samtliga fordringsägare för att få information om din skuld, vilket vi därefter matar in i ett kalkylprogram tillsammans med allt som berör din privata ekonomi. Vi beräknar därefter din betalningsförmåga, beloppet jämförs därefter mot en sedvanlig utmätning mot kronofogdens framräknade belopp. Beräkningarna tillsammans med ett brev som beskriver hur du hamnat i denna tråkiga situation sänds ut med ett förslag om hur du kan betala dina skulder. Därefter förhandlar vi med var och en av fordringsägarna för att om möjligt få igenom förslaget. Betalningsplanen oftast sträcker sig i tiden upp mot 5-7 år beroende på skuldernas art.

Är du företagare så finns möjligheten till ackord offentligt eller underhandsackord….